EN

Basın Günü Mesajı (2016)

Bugün, Kıbrıs Türk gazeteciliğinin 127’nci yılı.

Bugün, Kıbrıs Türk gazeteciliğinin 127’nci yılı.
 
Kıbrıslı Türklerin, 11 Temmuz 1889’da çıkarılan ilk gazetesi Saded’den bugüne tam 127 yıl geçti. Saded’in yayın hayatı 2 yıl sürdü ve kayıtlara göre her sayısı sadece 64 adet basıldı.
 
O günden günümüze iletişim alanında büyük gelişmeler yaşandı. Bugün sosyal medyada paylaşılan bir mesaj bile, ilk gazetemizin tirajından binlerce kez fazla sayıda insana ulaşıyor.
 
Gerek ülkemizde gerekse de dünyada fikirler ve haberler artık, geçmişle kıyaslanmayacak kadar hızlı bir şekilde yayılıyor. Kuşkusuz, en az hız kadar haberin niteliği ve doğruluğu da önemlidir.
 
Demokratik ve katılımcı siyasetin zemini, doğrulara dayalı eleştirel niteliğini kaybetmeyen, meslek etiğini çiğnemeyen, farklılıkları göz ardı etmeden ortak zemini vurgulayan, sorumlu ve toplumla aynı gemide olduğunu unutmayan haberciliktir.
 
Gazetecilerin özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesi kadar, yurttaşların doğru bilgi ve doğru habere ulaşma hakkının korunması da gereklidir. Bu dengenin gözetilmesi ve medya mülkiyetinin gazeteciler üzerinde kısıtlama yaratmaması, toplumun doğru haber alma özgürlüğü açısından zorunludur.
 
Eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde bir gelecek kurmak için yürüttüğümüz müzakerelerin özellikle bu yıl sonuna kadarki süresinde, topluma süreçle ilgili olabildiğince doğru bilginin ulaştırılması önemlidir.
 
Bazen müzakere süreçlerinin gerekli kıldığı ölçüler içinde davranmak “hızlı habercilik” açısından hoş karşılanmayabilir. Zaman zaman güney medyasının çarpıtılmış haberlerinin kamuoyumuzda gerilim yarattığı da ortadadır. Ne var ki, biz taahhütlerimize sadık kalarak ana doğrultudan şaşmadan, yolumuza devam etmek durumundayız. Bu, elbette toplumun gelişmelerden habersiz bırakılması demek değildir. Yeri, zamanı ve ölçüsünü dikkatli ayarlamak kaydıyla, kamuoyumuzun müzakere süreci ile ilgili doğru bilgilendirilmesi için gereğini yapıyoruz ve yapmaya devam da edeceğiz.
 
Bir sonraki Basın Günü’nde, Kıbrıs’ın bölgemize ve tüm insanlığa bir barış ve hoşgörü adası, Kıbrıs’taki gazetecilik mesleğinin de hem mesleki haklar ve özgürlükler hem de barış gazeteciliği açısından örnek olmasını diliyorum.