EN

KKTC CSO Kabul Sınavı Duyurusu

Orkestramıza aşağıda  belirtilen branş ve sayıda enstrüman sanatçısı alınacaktır.
 
BRANŞALINACAK SANATÇI SAYISI
BRANŞ ALINACAK SANATÇI SAYISI
Flüt Grup Şefliği 1
Flüt Grup Üyeliği 1
Klarinet Grup Şefliği 1
Klarinet Grup Üyeliği 1
Fagot Grup Şefliği 1
Fagot Grup Üyeliği 1
Trompet Grup Şefliği 1
Trompet Grup Üyeliği 1
TOPLAM 8

 
A- ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR
a)  41/2014 sayılı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 11. maddesinde belirtilen şartları taşımaları (41 2014 YASAYI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN)
b)  Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kabul Sınavı Tüzüğü’nde belirtilen eserleri icra etmeleri gerekmektedir. (TÜZÜĞÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN)
 
 
B- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ (BAŞVURU FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN)
Başvuru formları KKTC Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müdürlüğü’nden veya Cumhurbaşkanlığı www.kktcb.org internet adresinden temin edilebilecektir.

Adaylar, başvuru formunu doldurarak istenilen belgelerle birlikte son başvuru tarihi olan 7 Temmuz 2017 Cuma günü,  mesai bitimine (saat 14:00) kadar KKTC Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müdürlüğü‘ne iletmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda; başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular ile eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  
 Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.kktcb.org internet adresinden, duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
C- SINAVA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
  • Cumhurbaşkanlığı’ndan temin edilecek veya Cumhurbaşkanlığı internet sayfasından indirilecek iş talep formu
  • Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi veya  öğretim kurumunca onaylı örneği veya aldığı özel eğitimle ilgili  referans yazı.
  • KKTC vatandaşları için KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nden temin edilecek karakter belgesi,
  • Yabancı uyruklular için kendi ülkesinden alacakları, başka dilde hazırlanmışsa, Türkçe tercümesi yapılmış sabıkasının olup olmadığını gösterir eşdeğer belge
  • Üç adet fotoğraf 4,5x6 cm (son altı ay içinde çekilmiş olmalı.)
  • Bağlı bulunduğu Askerlik Şubesinden alacağı durumunu gösterir belge
  • KKTC Kimlik numarası veya yabancı uyruklular için pasaport numarasının yer aldığı yazılı Türkçe özgeçmiş.
 
D - SINAV YERLERİ VE TARİHLERİ 
Sınavlar Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi(AKM)’nde gerçekleştirilecektir.
Sınavlar 31 Temmuz – 13 Ağustos 2017 tarihleri arasında branşlara göre yapılacaktır.
Başvuruların değerlendirilmesini müteakip, branşların sınav günleri sayfamızda ilan edilecektir.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (kimlik kartı,  sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.
Adayların aday numarası  sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir. 
 
F - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sınavı kazananların listesi Cumhurbaşkanlığı’nın www.kktcb.org internet adresinden ilanen duyurulacak olup, kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.
 
Bu ilanda yer almayan hususlarda “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yasası ve Kabul Sınavı Tüzüğü hükümleri uygulanır.

41 2014 YASAYI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
TÜZÜĞÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
BAŞVURU FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN