EN

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Cumhuriyet Bayramı Tören Konuşması:

CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI’NIN 
CUMHURİYET BAYRAMI TÖREN KONUŞMASI
(15 KASIM 2018)


Sevgili yurttaşlarım,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35. yılında hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 
35. yılımızda hayatlarının büyük bölümünü Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesine hasreden merhum liderler Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ı rahmetle anıyorum. Kıbrıs Türk halkının bu adada özgür olarak yaşayabilmesi uğruna canlarını feda eden mücahitlerimiz ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını saygı ile, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin gelişmesi yolunda emek veren benden önceki dönemlerin Cumhurbaşkanlarına ve her zaman desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyorum. 
Her zaman olduğu gibi bugün de bu anlamlı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen aramızda bulunan değerli konuklarımıza ve yine farklı ülkelerden gelen mümtaz misafirlerimize hoş geldiniz diyorum.  
Değerli kardeşlerim, 
Bildiğiniz gibi 1963 Aralık’ında dışında bırakıldığımız Kıbrıs Cumhuriyeti, 1960 yılında bir ortaklık devleti olarak kurulmasına rağmen, ne yazık ki 3 yılda yıkılmış ve Kıbrıs Rum liderliği tarafından tek toplumlu bir yapıya dönüştürülmüştür.  
O günden itibaren Kıbrıs Türk halkının da kendi devlet örgütünü oluşturması bir hak olarak ortaya çıkmış ve 1974 öncesinde Kıbrıs Türk Yönetimi adı altında düzenlemelere gidilmiştir.
1974 yılı sonrasında otonom yönetim ve 13 Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuş, 15 Kasım 1983 günü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oluşturulmuştur. Adı ne olursa olsun Kıbrıslı Türklerin kendi kendilerini yönetme hakkının bir ifadesi olan Devlet örgütlenmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak 35 yıldır halkımıza hizmet vermeye çalışmaktadır.
Devlet örgütlenmesi toplumsal anlamda siyasi bir hak oluşturmanın ötesinde, halkına en sağlıklı hizmetleri vermekle, insanlarını huzur ve mutluluk içinde yaşatmakla yükümlüdür. 
Bu çerçevede olaya yaklaştığımızda son 35 yılın kısa ama objektif bir değerlendirmesini sizlerle paylaşmak istiyorum.
Sevgili yurttaşlarım, 
Son zamanlarda sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bir gerçektir. Türk lirasının döviz karşısında ciddi değer kaybı -son günlerde görülen toparlanmaya rağmen- bu topraklarda yaşayanları Türkiye’dekinden de daha fazla etkilemiştir. Bu zor dönemi aşmak için tüm devlet ve hükümet yetkilileri, Meclis ve Toplum olarak, Türkiye ile de yakın dayanışma içerisinde çalışmak zorundayız.  
Halkımızı rahatlatacak tedbirleri, geleceğe dair umutların erozyona uğramasına fırsat vermeden almak durumundayız. Bu konuda gerek kendi içimizde gerekse Türkiye’den beklenen adımların süratle atılmasında büyük yarar olacaktır diye düşünüyorum. 
Değindiğim bu güncel sorunların ötesinde son 35 yıla baktığımızda kuşkusuz ki manzaranın ne kapkara ama ne de toz pembe olduğunu söylemek durumundayız. İyiye giden, gelişen yanlarımız olduğu muhakkak; ama bizi düşündürmesi, kaygılandırması gereken ve acil önlem almamızı zorunlu kılan yanlarımız da vardır.
Bunların kimi kısa, kimi orta kimileri de uzun vadeli olabilir; ama sorunları gizlememek, var olduğunu bilmek ve çözüm iradesini ortaya koymak esas olmalıdır.  
Eğitim sektöründe özellikle yüksek öğrenim alanında ciddi gelişmeler sağladığımız inkar edilemez bir gerçekliktir. Aktif üniversite sayımız 16’ya yükselmiştir. Açılmayı bekleyenlerle birlikte sayı 30’u aşmaktadır. YÖDAK’ın açıkladığı rakamlara göre üniversitelerimizde 102.000 öğrenci vardır. Bu rakamlar elbette sevindiricidir ama önemli bir gerçeği görmemizi de engellememelidir. Eğitimde sağlıklı gelişme, sadece rakamlarla ifade edilen bir husus olamaz. Kaliteli bilimsel eğitim, açılan ve açılacak üniversitelerin yeterli alt yapıya sahip olmaları, öğretim elemanlarının donanımı gibi hususlar son derece hayatidir. Bunun için katılımcı bilimsel planlama yapmanın ve bunu uygulamanın önemi ortadadır. Yüksek öğrenimde Akreditasyon ve Denetleme kurumu olarak özerk bir yapıda hizmet beklediğimiz YÖDAK’ın bunca yıldır minimum personel ve mekan sorunu ile boğuşmakta olduğunu ve bunun bir an önce giderilmesi gerektiğini, bu alana verdiğimiz önem bakımından, vurgulamayı gerekli görmekteyim.
Değerli yurttaşlarım, 
Diğer bir gelişen sektörümüz olan turizmde de yıllar itibarı ile rakamlar büyümektedir. KKTC’nin kurulduğu yıl olan 1983 itibarı ile Turistik konaklama tesislerimizin sayısı 36, yatak kapasitesi ise 3555 idi. 2018 Ekim ayı itibarı ile tesis sayısı 145’e, yatak kapasitesi ise 25.139’a çıkmış bulunmaktadır.  
5 yıldızlı otellerimizin tümüyle değilse de daha çok casino turizmi üzerinde yoğunlaştığı ve bugüne kadar Güney Kıbrıs’ın rekabetinin söz konusu olmadığı bilinmektedir. Yakın gelecekte Güney Kıbrıs’ta bu alanda yapılmakta olan yatırımların yaratacağı rekabet de dikkate alınarak, Kuzey Kıbrıs’ın mukayeseli üstünlüğü olabilecek konulara eğilmekte ciddi yarar olacağı düşüncesindeyim. Sağlık, kongre ve genel anlamda özel ilgi turizminin bu yönde önemli kazanımlar getirebileceğine inanıyorum. Tarihi ve doğal güzellikleri, temiz plajları, Akdeniz mutfağı ve misafirperver halkı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin turizmde de olduğu yerden çok daha iyi noktalara ulaşacağına güveniyorum. Kuşkusuz hiç akıldan çıkarılmaması gereken hususların başında şehir planlama ve yerel yönetim hizmetlerinin üst düzeye çıkarılması; çevre koruma ve çevre temizliği bilincinin her zaman canlı tutulmasıdır. 
Değerli kardeşlerim, 
Değinmek istediğim bir diğer husus trafik konusudur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluş yılı olan 1983 yılından günümüze kadar 1374 ölümlü kazada maalesef 1595 insanımızı trafiğe kurban verdik. 40 binden fazla insanımız da yaralandı. Bu rakamlar ortalama olarak yılda 45 insanımızı yollarda yitirdiğimizi gösteriyor. Yıllık ortalamalara ve nüfus oranlarına bakıldığında bu sayı ne yazık ki bir çok ülke ortalamasının üstünde yer almaktadır.
1974 yılında yaşadığımız savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup 498 kardeşimiz şehit düştü; Kıbrıslı Türkler de 70’i mücahit 270’i sivil olmak üzere 340 şehit verdiler. Toplamda 838 şehidimiz var. Bu vesileyle biz kez daha onları saygı ve rahmetle anıyorum.
Trafikte yitirdiğimiz canlar savaşta şehit düşen kardeşlerimizin nerede ise iki katına ulaşmış bulunmaktadır. Bu rakamlar bize uyarıcı olmalıdır. Trafikte, bir yandan eğitim, bir yandan denetim ve caydırıcılık ama bir yandan da alt yapı iyileştirme çalışmaları aralıksız devam etmeli, yollarımız daha güvenli hale gelmeli, toplu taşımacılığa da gereken önem verilmelidir. 
Sevgili yurttaşlarım,
Ülkemizde yıllar itibarı ile ağırlaşmakta olan büyük bir sorun olarak uyuşturucu kullanımı, özellikle gençlerimizi pençesine almaya devam etmektedir. Bu konuda çok daha etkili yöntemlerle uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Giderek artan kriminal olaylar karşısında da toplumumuzun büyük bir tedirginlik içinde olduğunu görmekteyim. Artan cinayetler ve kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri hepimizi derinden sarsmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana işlenen 181 cinayetin 53’ü kadınları hedef almıştır. Bu rakam %29.3’e denk gelmektedir. Birleşmiş Milletler istatistiklerinde dünya ortalamasının %21.3 olduğunu düşünürsek, bu rakamlar da bizim için alarm verici olmalıdır. Yurttaşlarına  hizmet için var olan devlet her şeyden önce onların huzur, mutluluk ve refah içinde ama en başta da güvenlik içinde yaşayabilmelerini sağlamakla yükümlüdür. Bu  konuda elbirliğiyle mücadele etmeliyiz. Şiddetin her türüne ama özellikle kadına karşı şiddete karşı duyarlılığı geliştirmek, kadının toplumda ve ekonomik ve sosyal yaşamda hak ettiği yeri alması için uğraş vermek devletin görevidir diye düşünüyorum. 
Sevgili kardeşlerim,
35. yılda kuşkusuz üzerinde durulması gereken konular bunlarla sınırlı değildir. Sağlık, tarım, çalışma alanı kamu reformu ihtiyacı ve diğer tüm alanlarda planlı çalışmalarla ve Türkiye’nin de desteklediği ekonomik programlarla daha iyi bir geleceğe ulaşabileceğimize inanıyorum.
Konuşmamın sonunda kısaca Kıbrıs sorununa da değinmek istiyorum. Pazartesi akşamı düzenlediğim basın toplantısında geniş olarak Kıbrıs sorununu değerlendirdiğim için, aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. 
Şu kadarını ifade etmek istiyorum ki; daha önce de sıklıkla belirttiğim gibi, ucu açık, sonuç odaklı olmayan müzakere süreçleri artık geride kalmıştır. Bu hususun Birleşmiş Milletler raporlarında da yer almaya başlamış olması memnuniyet vericidir. Bu modalitenin  yanı sıra, geçmişteki mutabakatlara bağlı kalarak bu adada egemenliğin iki eşit taraftan neşet edeceği, siyaseten eşit iki kurucu devletin varlığına dayalı yeni bir federal ortaklığı oluşturmaya hazır olacağız. Her iki tarafın eşitlik özgürlük ve güvenlik içinde yaşamasının koşullarını oluşturmak, yine her iki tarafın iradesine bağlıdır. Yetkilerin ve zenginliklerin adil biçimde paylaşılacağı, bölgemizi yeni gerginliklerin değil, işbirliği olanaklarının merkezi haline getirecek bir anlayışı, Rum tarafında da görmeyi arzu ediyoruz. Şu ana kadarki yaklaşımlar ne yazık ki umut vermemektedir. Bugün hala 1960 ortaklık Cumhuriyetinin yıkılışının gerçek nedenlerini saklamaya ve sorumluluğu Kıbrıslı Türklere yüklemeye çalışan bir zihniyet söz konusudur. Ortaklık devletinin sürdürülememesine gerekçe olarak vergi yasalarını öne sürüp, gerçek neden olan Enosis amacını unutturabileceklerini sanıyorlar. Halbuki esas amacın “Enosis” olduğu gerçeği Kıbrıslı Türklerin ortak yönetimden dışlanmış halde bulunduğu 1974 Temmuzunda da yine kendini göstermişti.  Bunun yol açtığı acıları hepimiz yaşayarak gördük. Bu yaşananlardan dersler çıkarılarak yeni bir geleceğe yol almak herkesin yararına olacaktır. Geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres’in görevlendirdiği Sayın Lute’un yıl sonundan önce garantör ülkelere ve adamıza yapacağı ziyaretin sonuçlarını görmek istiyoruz. 
Biz her zaman olduğu gibi yapıcı olacağız; ancak haklarımızı sonuna kadar korumanın da  bilincinde hareket edeceğiz. Rum liderliğinin “Devlet işlevsel olmalıdır” söylemi ile, Kıbrıs Türk halkını azınlık konumuna düşürecek anlayışlara asla onay vermeyeceğiz. Kıbrıs’ta iki taraf arasındaki ilişkinin, çoğunluk–azınlık çerçevesinde değil Birleşmiş Milletler parametrelerinde öngörüldüğü gibi siyasi eşitler arasında şekillenebileceğinin mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz.
Bu düşüncelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35. yılında hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.