EN

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Dr. Küçük'ün 36.Ölüm Yıl dönümü KonuşmasıDr. Fazıl Küçük’ü 36.ölüm yıl dönümünde bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.
Dr. Fazıl Küçük tek odalı kerpiç bir evde başlayan yaşamını, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin önderi olarak ve kalplerde müstesna bir yer edinerek tamamladı.

Siyasal yaşamında Belediye Meclisi üyeliğinden Cumhurbaşkanlığı muavinliğine kadar yükselen bir kariyeri oldu. Ama o her zaman mütevazi kimliğini korumasını bildi. Hep halkının içinde oldu. Bir doktor olarak ihtiyaçlı yurttaşlara karşılıksız şifa dağıttı.

Kıbrıs’ı köy köy mahalle mahalle dolaştı. Halkını milli bir düşünce etrafında örgütlemeye çalıştı. O dönemin tarihsel koşullarında başta Rauf Denktaş olmak üzere çalışma arkadaşları ile birlikte, Rumların Enosis hedefine karşı mücadele etti. En başta Türkiye’nin Kıbrıs’a ilgisini çekmek yönünde büyük uğraşlar verdi.

Evkafın ve eğitim işlerinin Türk idaresine devrinde onun sergilediği kararlı tutumun büyük katkısı oldu. Çağdaş düşüncelere sıkı sıkıya bağlı biriydi. Bağnazlığa, gericiliğe din istismarına hep karşı durdu. Dini mahkemeleri kaldırarak, yerine aile mahkemelerinin konulmasını sağlayan mücadeleye önderlik yaptı.

Dr. Fazıl Küçük bir doktor, bir lider olmanın yanısıra gazeteci-yazar kimliği ile de iz bırakan bir şahsiyetti. 14 Mart 1942 yılında yayımlanmaya başlayan ve 78 yıldır yaşamına devam eden Halkın Sesi gazetesi Dr. Fazıl Küçük’ün mücadelesinde en önemli aracı oldu.

Halka önderlik yaparken bile, “Ben yalnız mensup olduğum cemaati ilgilendiren meseleleri kaleme alan naçiz bir ferdim” diyerek mütevazi kimliğini sürdürdü.

Dr. Fazıl Küçük’ün yaşamı ve nitelikleri bugün de bizlere örnek teşkil edecek özellikler taşıyor. Toplum sorunlarına bakışı açısından var olma mücadelesini sadece Kıbrıs sorunu bağlamına indirgemeyen tavrı, bugünümüze de ışık tutmaktadır.

Toplumsal yaşam tek boyutlu değildir. Siyasal ekonomik sosyal ve kültürel alanlarda top yekün bir mücadeleyi gerekli kılmaktadır.

Kıbrıs’ta eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yeni bir yapıyı hazırlama mücadelesini verirken, çağdaş ve refah içinde bir toplum olma yolunda içteki sorunlarımızı aşma kararlılığını da ortaya koymalıyız. Bunu başarmamak için hiçbir neden yoktur. Yeter ki buna inanalım, güvenelim ve kararlılıkla hareket edelim.
Bu düşüncelerle Dr. Fazıl Küçük’ü bir kez daha rahmet ve saygı ile anıyoruz.
Ruhu şad olsun.