EN

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 7’nci Ölüm Yıldönümü Anma Programı’nda Yaptığı Konuşma (13 Ocak 2019 - Lefkoşa)

Kıbrıs sorunu, kuşaktan kuşağa devredilen, yarım asrı aşan bir sorun olarak hepimizin hayatını etkilemeye devam etmektedir. Zaman geçtikçe sorunun görünümü ve tesir alanı değişmeler gösterse de her kuşak kendi dönemi içinde, bu sorundan kaynaklanan bir mücadele yürütmek durumunda kalmaktadır.

Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş da toplumuna liderlik ettiği dönemde, Rum muhataplarının tavrına karşı, inandığı doğrultuda mücadele vermiştir.
Kıbrıs sorunundaki bazı unsurlar zaman zaman değişimler gösterse de aslında soruna kaynaklık eden can alıcı boyut varlığını hep sürdürmüştür.
Eski Rum liderlerden Glafkos Klerides’in kendi anılarını yansıttığı “İfadem” adlı eserinde, zihniyet sorununa işaret eden itiraf nitelikli şu görüş yer almaktadır:
“Kıbrıslı Rumların temel hedefi Kıbrıs’ın bir Kıbrıs Rum devleti olması, Kıbrıslı Türklerin de bir azınlık olarak korunmasıydı. Kıbrıslı Türklerin temel kaygısı ise bu gibi çabaları bertaraf etmek ve Zürih Anlaşması’nın, iki toplum arasında yaratmış olduğu ortaklık kavramını sürdürmekti.”
Klerides devamında da şunları ifade etmekteydi:
“Federal çözüm kabul edilmiş olmakla birlikte, bu mevzu uzlaşmazlık konusu olmaya bugün de devam etmektedir. Halbuki federasyon oluşturucu devletlerin anayasal ortaklığından başka bir şey değildir.”
 Klerides bu saptamaları 30 yıl önce 1989 yılında yaptı. Bugün 2019’dayız.
Rum lider Anastasiades’in özellikle son zamanlarda açıkça ifade ettikleri, Klerides’in itiraf nitelikli tarihsel saptamasının bunca yıldan sonra bile halen geçerli olduğunu ortaya koyacak türdendir. Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğine karşı sergilemekte olduğu direnç Rum tarafının hala daha ne yazık ki aynı noktada olduğunu göstermektedir.
Kıbrıslı Türklerin bu Ada’nın iki eşit toplumundan birisi olduğunu kabullenememek ciddi bir zihniyet sorununa işaret etmektedir.
 Sürekli olarak “Rumların zihniyet dönüşümüne ihtiyaç vardır.” derken altını çizmek istediğim husus esasen budur.
 
Kıbrıslı Türkler bu Ada’nın eşit ortağıdırlar ve haklarından vazgeçmeleri mümkün değildir. Kıbrıslı Türkleri azınlık haklarına mahkûm etme amacına, geçmişte olduğu gibi bugün de asla boyun eğilmeyecektir. Buna izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz.
Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, uzun mücadele yılları içerisinde toplumunu bir azınlık haline getirme gayretlerine karşı durmuştur.
Kıbrıs’ta zihniyet sorunu sürdükçe, buna karşı gerekli mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Öte yandan en çok Kıbrıslı Türkleri mağdur eden Kıbrıs sorunu sürdükçe meşru haklarımızı koruma kararlılığı içinde çözüm çabalarını da sürdüreceğiz. Bunlar birbiriyle çelişen değil, bilakis örtüşen iki ana prensiptir.
Bu duygularla Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler veren merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ölümünün yedinci yıldönümünde bir kez daha rahmetle anarım. Ruhu şad olsun.