EN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun Açıklaması

UBP-DP hükümetinin üçlü kararname çerçevesindeki yapmayı düşündüğü görevden alma ve yeni atamalar, bugünkü Meclis oturumunda gündeme gelip tartışılmıştır. Söz konusu tartışmalarda, Cumhurbaşkanımızın bu görevden alma ve atama işlemlerini geciktirdiği gibi bir izlenim yaratılmış ve Cumhurbaşkanımızın adı hükümete karşı yapıldığı öne sürülen bir “kumpas” iddiasına karıştırılmıştır. Bu, haksız ve gereksiz bir yakıştırmadır. Görevden alma ve yeni atamalar için hükümetin bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu toplam kararname sayısı 46’dır. Bu kararnameler için gerekli araştırmalar yapılarak tümü hukuki bir zeminde titizlikle incelenmektedir. Önce gelen kararnamelerin işlemleri daha erken tamamlanmaktadır. Bu çerçevede 22 kararname hali hazırda imzalanmıştır. Bir görevden alma kararnamesi muhatabı yurtdışında devlet adına görevli olduğu için, bir diğer kararname de Başsavcılık’tan görüş alma ihtiyacı doğduğu için bekletilmektedir. Geriye kalan 22 kararname, Cumhurbaşkanlığı’na çok yakın bir tarihte, 9- 11 Mayıs 2016 tarihleri arasında sunulmuş ve en fazla 3 gün beklemededir. Herhangi bir gecikme söz konusu değildir. Kamu yönetiminde kanayan bir yara olan müşavirler sorununu Cumhurbaşkanımız her zaman dile getirmekte ve bu sorunun aşılmasını önermektedir. Cumhurbaşkanımız, yeni kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümeti’nin yapacağı yeni atamalarda, müşavirlerden azami ölçüde yararlanılmasını, hem hükümeti kurma görevini verirken, hem de hükümeti onaylarken Başbakan Hüseyin Özgürgün’e tavsiye etmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu tavsiyesinin şu ana kadar hükümet tarafından dikkate alınmış olmasını ve yeni atamaların birkaç istisna hariç, azami ölçüde müşavirler arasından yapılmakta olmasını olumlu değerlendirmektedir. Kuşkusuz ki kamu yönetiminin ciddi bir reforma ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçtan hareketle, Cumhurbaşkanımız demokratik, çoğulcu bir Kamu Hizmeti Komisyonu’nun oluşması ve üçlü kararnamelerin asgari düzeye indirilmesinin önemine her zaman vurgu yapmaktadır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı’nda hazırlanan ve bir önceki hükümete önerilen Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yeniden yapılandırılması ile ilgili yasa taslağının ilgili bütün taraflarca değerlendirilerek gündeme alınmasının önemine dikkat çekmektedir.