EN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sn. Barış Burcu’nun Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sn. Barış Burcu’nun Açıklaması

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun görevden alınmasına ve yerine Kemal Deniz Dana’nın atanmasına ilişkin üçlü kararname, Başbakan Ömer Kalyoncu ve Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun imzasıyla geçtiğimiz Ekim ayında Cumhurbaşkanımıza iletilmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu kararnameyi aldıktan sonra hükümet yetkilileri ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile temasa geçmiş ve daha sonra kamuoyuna da yansıttığı hassasiyetlerini kendileriyle bizzat paylaşmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı, göreve geldiği ilk günlerden itibaren turizm sektörü temsilcilerinin kendisine yoğun biçimde aktarmaya başladıkları planlı ve kesintisiz bir turizm politikası talebini dikkate alarak, bu alanda atılacak adımların, söz konusu ihtiyaca cevap verecek nitelikte olmasının önemini her fırsatta vurgulamıştır. Bu konudaki tavrı çok net olan Sayın Cumhurbaşkanının, kurultay öncesinde, parti içi dengeler gözetilerek aceleyle yapılmak istendiği anlaşılan bu görevden alma ve atama işlemine onay vermesi beklenemezdi. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanının kararnameyi imzalamaması turizm camiasında ve genel kamuoyu vicdanında geniş bir kabul görmüştü. Bu gelişmelerin ardından ilgililerin konuyu soğukkanlılıkla yeniden değerlendirmesine imkân sağlayacak yeterli süre geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı kamuoyundaki hassasiyetin de dikkate alınacağını umut ederek, bu sürenin sağduyulu bir biçimde değerlendirilmesi için beklemiştir. Değişik zamanlarda Başbakanlık ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle kurulan temaslarda, hükümetin bu konuda herhangi bir tutum değişikliğine gitmeyeceği ve Kemal Deniz Dana’nın atanmasında ısrarcı olacağı ifade edilmiştir. Bütün bu gelişmeler yaşanırken, 2016 yılı bütçesinin geçmesi üzerine Turizm Bakanı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu 22 Aralık 2015 günü itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı bu sürecin en başından beri konuyu kişiler ve isimler üzerinden değil turizmin gelişmesi ve toplumsal yarar ilkesi üzerinden değerlendirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı, daha önce dile getirdiği yaklaşımı aynen korumaktadır. Gelinen aşamada ortaya yeni bir durumun çıktığı da aşikardır. Turizm Bakanlığında şu anda müsteşarlık makamının boşaldığı görülmekte ve hükümetin müsteşarlığa getirmek istediği ismideğiştirmeyeceği açıklanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı süreç boyunca kendi üzerine düşeni yapmış ve gerekli gördüğü uyarıları muhataplarına açıkça iletmiştir. Cumhurbaşkanımızın, ülkemizin çok önemli bir bakanlığının, bakandan sonraki en önemli makamının boş tutulmasına müsaade etmeyeceği herkesin malumlarıdır. Şu an boş bulunan bir yerin doldurulması, işlerin kesintiye uğramaması ve sektörün zarar görmemesi için zorunlu bir adım haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlayışla, hükümet tarafından gönderilen ve Sayın Şahap Aşıkoğlu’nun istifasıyla boşalan Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına Sayın Kemal Deniz Dana’nın atanmasını öngören üçlü kararnameyi bugün imzalamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.