EN

“Hükümetleri Cumhurbaşkanı kurmuyor; sadece görevlendirme ve atamaları yapıyor”

“Cumhurbaşkanı ile hükümetin sağlıklı diyalog içerisinde olması; ülkenin yararınadır. Gereksiz diyalog kopuklukları ve zıtlaşmadan toplum zarar görür”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dörtlü koalisyon hükümetinin istifasının ardından Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle yaptığı görüşme sonrasında, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı bugün saat 12.30’da kabul ederek hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede yaptığı konuşmada, Meclis’te temsil edilen 6 partinin her biriyle yaptığı değerlendirmeler sonucunda yeni hükümetin kuruluşuyla ilgili UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı görevlendirdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlarının görevini yerine getirirken duyumlarla hareket edemeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı’nın görevinin; bütün partilerle bir araya gelip gerçek durumu siyasi parti yetkililerinin ağzından dinlemek olduğunu kaydetti. 

Daha önceki hükümet kurulma dönemlerinde de Meclis’teki siyasi partilerle bir araya gelip değerlendirmeler yaptığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu: “Bu, benim kendi görev sürem içerisinde yapmakta olduğum dördüncü görevlendirme oluyor. Aynı partinin değişik isimleri görev üstlenirken bile örneğin; Sayın Özkan Yorgancıoğlu’ndan sonra Sayın Ömer Kalyoncu görevi devralırken bile yine partilerle temaslar yaptım. Bu temaslar hep 3-5 gün içerisinde tamamlandı… Sayın Hüseyin Özgürgün’e de görevi beşinci gün verdim, bugün de beşinci gün oluyor…”

“HÜKÜMETLERİ CUMHURBAŞKANI KURMUYOR; SADECE GÖREVLENDİRME VE ATAMALARI YAPIYOR” 

Hükümeti kurma görevi vermeden önce siyasi partilere bir miktar süre tanımanın hem partilere kendi içlerinde bir değerlendirme fırsatı hem de arzu ederlerse birbirleriyle süreci değerlendirme fırsatı tanıdığının altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti: “Benim kendi adıma başka bir hesabım olamaz. Bu, partilerin kurduğu bir hükümettir. Hükümetleri Cumhurbaşkanı kurmuyor; sadece görevlendirme ve atamaları yapıyor. Partiler kendi aralarında uzlaşıp hükümet modellerini kendileri ortaya çıkarıyorlar. Bu değerlendirme fırsatı içerisinde, benim görebildiğim kadarı ile partiler bundan yararlandı. Mesela; Yeni Doğuş Partisi, Pazar gün oturdu ve bir karar üretti… Dün gece, Halkın Partisi bir karar üretti ve zaten o karar sonrasında koalisyon seçeneklerinin bir şekilde nerede nasıl başlayacağı da işaret edilmiş oldu.”

“CUMHURBAŞKANI İLE HÜKÜMETİN SAĞLIKLI DİYALOG İÇERİSİNDE OLMASI; ÜLKENİN YARARINADIR. GERKESİZ DİYALOG KOPUKLUKLARI VE ZITLAŞMADAN TOPLUM ZARAR GÖRÜR”

Cumhurbaşkanlarının, hükümeti oluşturan partilerle sağlıklı bir diyalog içerisinde olmalarının öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sağlıklı diyaloğun şart olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlarının hükümeti oluşturan siyasi partilerle sağlıklı diyalog içerisinde olmasının ülkenin yararına olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, gereksiz diyalog kopuklukları ve zıtlaşmaların sonunda zarar görenin toplum olduğuna işaret ederek kendisinin bu arzu içerisinde olmadığını gerek hükümet gerek muhalefetteki partilerle sağlıklı bir diyalog sürdürmek istediğini ifade etti. Sağlıklı diyalog arzusunun ne Cumhurbaşkanı ne de siyasi partilerin eleştirisiz kalacağı anlamı taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eleştirilerin düzeyli olması gerektiğini; itham boyutuna varmaması gerektiğinin altını çizdi.

Hükümetin kurulmasının ardından hızlı icraat ve hizmet yapmasının gerekliliğine de değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümete iyi, hızlı ve doğru icraatlarda bulunması temennisiyle görevlendirme yazısını UBP Genel Başkanı Tatar’a sundu.

TATAR: “CUMHURBAŞKANI AKINCI İLE HER ZAMAN İYİ İLİŞKİ İÇERİSİNDE OLMA GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ”

UBP Genel Başkanı Tatar da yaptığı konuşmada en erken zamanda koalisyon görüşmelerine başlayacaklarını belirterek, ülkenin daha iyi yönetilmesi için ellerinden gayreti göstereceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı ile her zaman iyi ilişki içerisinde olma gayreti göstereceklerini kaydeden Tatar, Cumhurbaşkanı ile olası görüş ayrılıklarının medeni şekilde ele alınacağını ve iyi yönetileceğini belirtti. UBP Genel Başkanı Tatar, Hükümet ile Cumhurbaşkanı arasındaki gereksiz gerilimlerin ülkeye bir faydası olmayacağını belirterek hükümeti kurma görevini kendisine veren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkür etti.