EN

“Rum Liderden Makul Karşılık Göremedik”

Cumhurbaşkanı Akıncı bugünkü liderler görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanlığı’nda basına açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı.

Akıncı, “Bugün yaptığımız Haziran ayında önkoşulsuz Cenevre önerimiz Rum lider tarafından kabul edilmedi” diyerek,  Temmuz ayında yapılacağı açıklanan kazıların ertelenmesini önderdiklerini ancak bunun da kabul edilmediğini, makul karşılık görmediklerini  belirtti.

Tüm başlıkları içerecek paket anlayışının sonuca götürebilecek bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Akıncı sözlerini şöyle sürdürdü:

“DEĞERLENDİRMESİNİ ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM”

“Bizim, izlenen yöntemle ilgili olarak da bir önerimiz oldu. Ben uzunca bir süredir artık gelinen noktada tek tek konuları ele alıp, onun etrafından dolanarak bir yere varma metodunun mümkün olmadığını, sadece liderler düzeyinde değil, müzakereciler düzeyinde de yol alınamadığını ve dolayısıyla bir paket yaklaşımının bizi bir sonuca götürebileceğini seslendirmekteyim.  Bu konuda iyi bir hazırlıkla, Cenevre konferansına gidildiğinde, tüm konuların ele alınabileceğini ve paralel bir süreçte, örneğin 5’li olarak toplanıldığında güvenlik ve garantilerin, 2’li olarak toplandığımızda diğer konuların ele alınabileceği ama diğer konular konuşulurken güvenlik ve garantide nasıl gelişmelerin olduğunu tüm tarafların bilebileceği, dolayısıyla tüm konuların birlikte sonuçlandırılabileceği bir metod önermekteyiz. Eğer çözüm istiyorsak bundan başka da bir alternatif de kalmadı. Çünkü öteki yöntemler hep denendi.  2 yıldır da bu konuda alınabilecek mesafe alındı. Bizim yaptığımız bu yaklaşım tabii ki bir uyarıyı da içeriyordu. Bir ek öneriyi daha içerdi. O da hidrokarbon olayıyla ilgili olarak, Kıbrıs’ın ortak zenginliği olan bu zenginliğin bir çözümle birlikte  her iki toplumun da yararına kullanılması seçeneği yerine tek taraflı araştırmaların ve kazının sürdürülmesi son derece mahsurlu, yeni gerginlikleri tetikleyecek. O nedenle bugüne kadar yaptığımız uyarılara kulak verilmedi. Bundan sonrası için kulak verilmesini ve ertelenmesini önerdik. Bu da son derecek önemli bir konuydu. Ortaya koyduğumuz yeni yaklaşımı Anastasiadis'in daha önce denenmiş bir yöntem olarak değerlendirmesini anlayabilmiş değilim. Bu denenmiş ve başarısız olmuş bir yöntem değildir, yeni bir yaklaşımdır.  Önerimiz 14 Şubat 2014 anlaşmasının, bütün başlıkların birbiriyle ilişkili ele alınmasıyla ilgili temel prensibine tamamıyla uygundur. Rum lider bugün masaya yapıcı ve yaratıcı öneri değil, maalesef ön şartlar koydu. Yapıcı ve yaratıcı öneri diyerek masaya kabulü mümkün olmayan ön şartlar koymak, süreci çözüme ve sonuca götürmez.”

“BEN DEĞİL HİÇ BİR KIBRISLI TÜRK LİDERLE MÜZAKERE YÜRÜTEMEZ”

“Sayın Anastasiadis'in ne söylediğini açıklamak kendisine düşer, uygun gördüğünde açıklar” diye konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Akıncı  Rum liderin bugün maalesef hiçbir yapıcılığı olmayan, kabul edilme ihtimali olmayan bir metodoloji ve yaklaşım önerdiğinin altını çizdi.

Akıncı “Rum lider bu tutumunu değişmezse, değil ben benden sonra gelenlerle de masaya oturup müzakere yürütemez” diye konuştu.

Akıncı şöyle devam etti:

“Eide bugün yaşananları BM merkezine iletecek ve BMGS de bir değerlendirme yapacaktır. Bizim BM’den beklentimiz tarafsızlık ve objektifliktir. Bize göre Eide’nin yapması gereken ilk iş,  durumu objektif bir şekilde tahlil edip BMGS’ye aktarmaktır.

“VERWEY İLE TOPLANTI”

“Maarten Verwey ile dünkü müzakereciler toplantısında 9 saat boyunca eşdeğer muamele konusu üzerinde AB perspektifi üzerinden değerlendirilmesi yapıldı. AB’nin yaklaşımı bazı konuların politik karar istediğini, ama birçok konunun AB müktesebatına uygun bir şekilde halledilebileceği ortaya çıktı. O konu Rum tarafının yarattığı şamata kadar büyük bir konu değil, AB bu konunun o düzeyde sorunlu olmadığını ortaya koydu.”