EN

TAŞINMAZ MAL KOMİSYONUNA ÖNERİLECEK ÜYE İLE İLGİLİ BAŞVURU KABUL DUYURUSU VE ÜYE BAŞVURU FORMU

TAŞINMAZ MAL KOMİSYONUNA ÖNERİLECEK ÜYE İLE İLGİLİ BAŞVURU KABUL DUYURUSU

Taşınmaz Mal Komisyonu Üye Başvuru Formu

TAŞINMAZ MAL KOMİSYONUNA ÖNERİLECEK ÜYE İLE İLGİLİ BAŞVURU KABUL DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı, 67/2005 sayılı Anayasanın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi Yasası’nın 11’inci maddesi uyarınca, Taşınmaz Mal Komisyonu’na bir Üye Yüksek Adliye Kurulu tarafından atanmasını teminen, seçilecek aday sayısının iki katı kadar adayı Yüksek Adliye Kuruluna önerecektir. Yasa’nın 11’inci madde (1)’inci fıkra hükmü gereğince aşağıdaki nitelikleri taşıyan adayların, Taşınmaz Mal Komisyonu Üye Başvuru Formu ve bu nitelikleri taşıdıklarını kanıtlayıcı belgelerle birlikte en geç 23 Ağustos 2019 tarihinde mesai bitimine kadar Cumhurbaşkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Aranan Nitelikler:


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak,
Hukukçu olmak veya kamu yönetimi ve mal değerlendirme konularında tecrübeli olmak
1974’te taşınmaz mallarını terk ederek Kıbrıs’ın kuzeyinden göç etmek zorunda kalanların üzerinde hak sahibi olduklarını iddia ettikleri taşınmaz mallardan, doğrudan doğruya ya da dolaylı bir biçimde yararlanmakta olmamak.

İngilizce diline hâkim olmak avantaj sayılacaktır.


Kamu görevi icra etmekte olanlar ve emekli kişilerin de başvurabileceği pozisyonlarla ilgili Taşınmaz Mal Komisyonu Üye Formu ve daha ayrıntılı bilgi Cumhurbaşkanlığı’ndan temin edilebilir. Başvuru Formu ayrıca KKTC Cumhurbaşkanlığı web sayfası yukarıdaki ve aşağıdaki "Taşınmaz Mal Komisyonu Üye Başvuru Formu" linkten indirilebilir.