EN

İki Toplumlu Teknik Komiteler

 
 
Teknik Komiteler Genel Koordinatörlüğü
Çevre Teknik Komitesi
Eğitim Teknik Komitesi
Ekonomi ve Ticari İşler Teknik Komitesi
Geçiş Kapıları Teknik Komitesi
İnsancıl Konular Teknik Komitesi
Kriz Yönetimi Teknik Komitesi
Kültür Teknik Komitesi
Kültürel Miras Teknik Komitesi
Sağlık Teknik Komitesi
Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi
Yayıncılık ve İletişim-Frekans Teknik Komitesi