EN

Cumhurbaşkanlığı Sözcü Açıklamaları


Sözcü Burcu: “Deepsea Metro-2’nin Akdeniz’de kazı çalışmalarına başlayacak olması, yaşanmakta olan gelişmelerin doğal bir sonucudur”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs’ın etrafında bulunan doğal kaynakların ortak zenginlikler olduğunu belirterek, BM Genel Sekreteri’nin de ilgili raporlarında ifade ettiği üzere, bu zenginliklerin her iki toplumun da yararına olacak şekilde, işbirliği içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Devamı...

Cumhurbaşkanlığı Sözcü Açıklaması

Avrupa Parlamentosu Başkanı Sayın Antonio Tajani’nin adamızda yapacağı temasları sadece güney Kıbrıs ile sınırlı tutması, Kıbrıs Türk toplumunu yok saymak anlamındadır.

Devamı...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: “Anastasiadis gerçekleri ters yüz etmeye çalışıyor”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Türk tarafının varılan uzlaşılardan saptığı ve geri adım attığı yönünde iddia edilebilecek tek bir örnek yokken, Rum Lider Anastasiadis’in hem Güven Yaratıcı Önlemler hem de 6 başlık altında sürdürülen özlü müzakereler kapsamında varılan uzlaşılardan geri adım attığının çok sayıda örneğinin ortada olduğunu söyledi.

Devamı...

Sözcü: Cumhurbaşkanı için önemli olan, hükümetlerin icraatlarıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “Döner Sermaye Yasası”nı hükümete soğuk baktığı için Anayasa Mahkemesi’ne sevk ettiği yönündeki sözleriyle ilgili bir açıklama yaparak, “Cumhurbaşkanımızın birlikte çalışmak durumunda olduğu hükümetlere karşı “sıcak bakma”, “soğuk bakma” gibi subjektif değer yargıları ile hareket etmesi söz konusu değildir. Sayın Cumhurbaşkanı için önemli olan, hükümetlerin icraatlarıdır” dedi.

Devamı...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu'nun Açıklaması

13 Ekim günü toplanan Rum Temsilciler Meclisi, Garanti Antlaşmaları’nın iptalini ve Türk askerinin Ada’dan tamamen çekilmesini talep eden tek taraflı geçersiz bir karar aldı.

Devamı...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun Açıklaması

İngiliz Egemen Üsler Bölgesi’nde yaşayan veya çalışan Kıbrıslı Türklerin statüleri ile ilgili müzakerelerin, 3. Protokol çerçevesinde gerçekleşeceği ifade edilse bile, Kıbrıs Türk tarafıyla da ele alınması uluslararası hukukun gereğidir.

Devamı...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun Açıklaması

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı  kayıp şahıslar konusunu  insani ve vicdani bir konu olarak ele alarak  ister Kıbrıslı Türk ister Kıbrıslı Rum olsun tüm kayıpların  bulunması ve ailelerine teslim edilmesi konusunu yakından takip etmektedir.

Devamı...

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yıllardır sürdürdüğü en büyük yanlış, Kıbrıs Türk halkını ve onun seçilmiş liderini küçümsemek, eşit görmemek, hatta yok saymak olmuştur.

Bu nedenle, her zaman sadece Türkiye’yi muhatap olarak almak istemişler, Kıbrıs Türkleri’nin iç dinamiklerini görmezden gelmişlerdir

Devamı...

Sözcü Burcu'nun, Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yasası'na İlişkin Açıklaması

Bilindiği üzere, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nden geçen yasalar Cumhurbaşkanımız’ın imzasına sunulur. Cumhurbaşkanımız bu yasaları ya imzalar ya da gerekçeleriyle birlikte bir daha görüşülmesi için Meclis’e iade eder. Sayın Cumhurbaşkanımız bu tasarrufunu kullanmazdan önce imzasına sunulan her yasanın Anayasa’ya uygunluğundan emin olmak ister.

Devamı...