EN

Cumhurbaşkanlığı Forsu

Cumhurbaşkanlığı Forsu, KKTC Anayasası “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Bayrak Yasası”nın 9’uncu Maddesinin 1’inci fıkrasına göre uçkur kenarı dışındaki diğer üç kenarı yaldız çerçeveli, beyaz zemin üzerinde al renkte ay yıldız ile boyuna iki şerit ve sol üst köşesinde, birbirlerinden al bir zeminle ayrılan iç içe iki yaldız renkte yıldız konmak üzere oluşturulmaktadır.
 
RG Sayı: 26 / 9 Mart 1984
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisi’nin  7 Mart 1984 tarihli  birleşiminde kabul olunan
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Yasası ”Anayasa’nın 74’üncü maddesi gereğince 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanmak
suretiyle ilan olunur.
 
Sayı :15/1984
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAYRAK YASASI
(36/1989 sayılı Yasa ile değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)
   
Cumhurbaşkanlığı
Forsu Üçüncü
Örnek.
2.36/1989
9. (1) Bu  Yasaya  bağlı  üçüncü  örnekte  gösterilen  şekil  ve
oranlarda, uçkur kenarı dışındaki diğer üç kenarı yaldız çerçeveli,
beyaz zemin üzerine  al renkte ay yıldız ile boyuna iki şerit ve
sol üst  köşesine , birbirlerinden al bir zeminle ayrılan  iç  içe  iki
yaldız renkte  yıldız konmak üzere Cumhurbaşkanlığı forsu yapılır.


9. (2) Cumhurbaşkanlığı forsu, Cumhurbaşkanının ikâmetgâhında,
ziyaret süresince bulunduğu yerde ,  bayrak direğine  çekilir, 
gece  ve gündüz  çekili  kalır,  mâkam  odasında   çalışma
masasının sol gerisine konur,  içinde  bulunduğu  arabanın 
sol  çamurluğu üstünde ,  tepesinde  ay  yıldız  bulunan 
kromajlı  direğe  çekilir.