EN

BM Üst Düzey Temsilcisi Jane Holl Lute görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Açıklaması


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özel Temsilci M. Ergün Olgun, Müzakere Heyeti Üyesi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Sözcü Berna Çelik Doğruyol ve Siyasi İşler Görevlisi Ayşe Balcıoğolu’nun  da katılımıyla bugün (11 Ocak 2021) saat 14.30’da BM Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute’la makamında birbuçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirmiştir.
 
Öngörülen 5+BM gayrı resmi toplantısına hazırlık için adaya gelen Jane Holl Lute’a Kıbrıs’ta ve Kıbrıs’ın içinde bulunduğu siyasi coğrafyada gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıya ancak adadaki iki asli halkı temsil eden mevcut iki Devlet'in   egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri zemininde ulaşılabileceği, taraflardan herhangi birine siyasi statü üstünlüğü  sağlayan şartların ancak Kıbrıs uyuşmazlığının devamına ve Doğu Akdeniz bölgesinde gerginliğe hizmet edeceği yeniden anlatılmıştır.
 
Sayın Lute’a özellikle Kibrıs Türk tarafının kazanılmış egemen eşit statüsünün müzakere konusu olmadığı, Kıbrıs Türk tarafının statüsünün Rum tarafı ile yapılacak görüşmeler sonunda ortaya çıkacağı gibi bir varsayımın asla kabul edilemeyeceği, eşitlik ilkesi gereği Kıbrıs Rum Devleti'nin sahip olduğu statüye Kıbrıs Türk Devleti'nin de sahip olma hakkı bulunduğu kesin ifadelerle aktarılmıştır. Bu anlamda, olası sonuç alıcı ve anlamlı yeni bir görüşme sürecine, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne saygı gösterilmesiyle başlanması gerektiğinin de altı çizilmiştir.
 
Doğu Akdeniz’de keşfedilmeye başlanan doğal gaz kaynakları konusunda Kıbrıs Türk tarafının tekrarlanan işbirliği  tekliflerini reddederek eğemenliğin kendilerinde olduğunu Yunanistan'la birlikte iddia eden Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafının hakları yanında Türkiye’nin kıta sağanlığını da etkileyecek  tek yanlı eylemlerde bulunduğu bilinmektedir. Bunun Doğu Akdeniz’de gerginliği artırdığına dikkat çekilerek tüm çevre ülkelerinin ilişkilerini ve bölgesel güvenlik, istikrar ve işbirliğini olumsuz etkileyen bu tek yanlılığın ortadan kaldırılması gereğine vurgu yapılmıştır.
 
Adamızın ve bölgemizin istikrar, güvenlik ve işbirliği ihtiyacı karşısında Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs’ta gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıya ulaşmak ve bölgemizdeki gerginliğin giderilmesine de yardımcı olmak amacıyla taraflar arasında kazan-kazan yaklaşımına dayalı bir uzlaşı zemini bununup bulunmadığını görmek için BM tarafından düzenlenmesi planlanan 5+BM gayrı resmi toplantısına iyi niyet ve yapıcı tutumu ile katılacaktır. Kıbrıs Türk tarafı benzeri bir anlayışı Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’dan da beklemektedir.
 
Kıbrıs Türk tarafınca Bayan Lute’a ayrıca güven yaratıcı önlemler (GYÖ) konusunun iki tarafı ilgilendiren bir konu olduğu, Rum tarafının 5+BM gayrı resmi toplantısının gündemini GYÖ önerileri adı altında saptırmasına müsaade edilmemesi gerektiği, GYÖ’lerin anlamlı olabilmesi için iki tarafın egemen eşit statüleri zemininde ele alınmasının şart olduğu anlatılmıştır.