EN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, “Kıbrıs Müzakere Süreci Seyir Defteri” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, kaleme aldığı “Kıbrıs Müzakere Süreci Seyir Defteri” isimli kitabını bu gün Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.


Yakın yüzyıl siyaset tarihinin en netameli konularından biri olan Kıbrıs sorunuyla ilgili bugüne kadar hazırlanan tek yanlı ve önyargılı, sadece belirli bir açıdan, belirli bir tarih aralığında ele alınan çok sayıda yayın, makale ve kitabın bulunduğunu ifade eden deneyimli bürokrat M. Ergün Olgun, 384 sayfalık kitabında, kökleri iki yüz yıl öncesine dayanan Kıbrıs sorununun iç yüzünün, bütünlüklü ve objektif biçimde ortaya konulduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, M. Ergün Olgun’un kapsamlı eserinin Kıbrıs sorununa ışık tutarak, objektif bir düzlemde konunun algılanmasına büyük katkı sağlayacağını dile getirerek, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da önem kazandığı, egemen eşitliğe ve iş birliğine dayalı iki Devletli bir çözümün Türk tarafınca kararlı bir şekilde savunulduğu bir dönemde böylesine kapsamlı bir çalışmanın okuyucuyla buluşacak olmasının öneminin altını çizdi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, M. Ergün Olgun’u tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’la 1994-1998 yılları arasında Siyasi İşler ve Araştırma Özel Danışmanı, 1998-2005 yılları arasında Müsteşarı ve 2004 BM Kapsamlı Çözüm Planı’nın (Annan Planı) hazırlanarak eşzamanlı referandumlara sunulması sürecinde Müzakere Süreci Teknik Koordinatörü olarak çalışan ve ünlü Erenköy Direnişi ile 20 Temmuz 1974 tarihinde Girne-Dağyolu Cephesinde yer alıp ağır yaralanan M. Ergün Olgun, çalışmasında yaygın yaklaşımların dışına çıkıyor.

Bu bağlamda, Kıbrıs Müzakere Süreci Seyir Defteri, 1960 yılında kurulan iki toplumlu ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan başlayarak 2020 yılına kadar Kıbrıs sorununda yaşanan önemli gelişmelere ve uzlaşı için yürütülen müzakerelere ana hatlarıyla değinerek kronolojik bir seyir sunuyor. 

Objektif gerçekler zemininde değerlendirmelerde bulunulan kitapta ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğine ışık tutacağı düşünülen değerlendirmeler yer alıyor. 

BM müzakere süreci, federal çözüm modeli ve bu modelin Kıbrıs’a uygunluğu, kendi kaderini tayin hakkı, defakto devletler ve uluslararası sistemde KKTC’nin statüsü gibi önemli konular bu değerlendirmelerin temel başlıklarını oluşturuyor.

Olgun’un 384 sayfalık kapsamlı çalışmasında, tarafları Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olan Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs adasının, Doğu Akdeniz’deki fosil yakıt (hidrokarbon) kaynaklarına yakınlığı ve Süveyş Kanalı’na bağlı deniz ulaşım yolları üzerinde olması nedeniyle, uluslararası siyaset zemininde de ilgi odağı halinde olduğunun altı çizilerek bugün halen tanık olunduğu gibi, Doğu Akdeniz’de keşfedilmeye başlanan doğalgaz kaynakların da Kıbrıs’ın önemini artırdığına dikkat çekiliyor.