EN

CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖZEL TEMSİLCİSİ M. ERGÜN OLGUN’UN BM ÜST DÜZEY YETKİLİSİ JANE HOLL LUTE GÖRÜŞMESİ SONRASI AÇIKLAMASI


Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın Sayın Lute’la dün gerçekleştirdiği görüşmenin devamı niteliğinde olan bugünkü görüşme olumlu bir havada geçti.
 
Öncelikle Sayın Lute’la, üç gün sürmesi planlanan 5+BM gayri resmi toplantısının lojistik aranjmanları da dahil olmak üzere detaylarını ele aldık. 
 
Bilindiği üzere 5+BM gayri resmi toplantısı Sayın BM Genel Sekreteri’nin davet mektubunda da bir kez daha teyit ettiği üzere resmi müzakerelere geçilebilmesi için ortak bir zeminin bulunup bulunmadığının tespiti toplantısıdır. Bu toplantıda Kıbrıs konusuna dair içerik görüşülmeyecektir. 
 
Sayın Lute’a geldiğimiz aşamada bu toplantıda bunca yıllık başarısızlıklar ve çöküşlerle geçen müzakere zemininde değil, mevcut çıkmazı aşmak için yeni, yaratıcı ve kalıp dışı fikirlere ihtiyaç bulunduğunu ve Kıbrıs Türk tarafının da hazırlıklarını bu yönde sürdürdüğünü ifade ettim. 
 
Sayın Lute’a yarım asrı aşkın süredir Kıbrıs konusuna çözüm bulunamamasının sebebinin Kıbrıs Rum tarafının hegemonyacı tutumu olduğunu, bunca yıldır aynı zeminde sürekli başarısızlıkla sonuçlanan süreçlerin aslında eski zeminin Kıbrıs şartlarına uygun olmadığı gerçeğini de gözler önüne serdiğini ve Kıbrıs Türk tarafı olarak bu zeminde herhangi bir sürece devam edilmesine rızamızın bulunmadığını net şekilde ifade ettim. 
 
Avrupa Birliği’nin 5+BM gayri resmi toplantısına katılımının, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olmasından ve AB dayanışması nedeniyle tarafsız, dengeli bir duruş sergileyemeyeceklerinden dolayı mümkün olamayacağı BM Üst Düzey Yetkilisi’ne yeniden ilettim.
 
Bölgesel dengeler ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikler de göz önüne alındığında Kıbrıs Adası’nda egemen eşit iki Devletin iş birliğine fazlasıyla ihtiyaç bulunduğunu, bunun için de taraflardan birinin devlet diğerinin ise izole edilmiş statüsünün arzulanan barış ve istikrara katkı yapamayacağını, iki taraf arasında denklik sağlanması suretiyle hem Adamızın hem de bölgenin arzulanan istikrar, barış ve iş birliğine kavuşacağına olan inancımızı da ilettim. 
 
Bunca yıldır siyasi eşitlik kavramı etrafında devam ettirilen tartışmalara bakınca, ki bunların birçoğunu kişisel olarak görme fırsatım oldu, yapılan tanımlamalardan Kıbrıs Türk tarafının arzuladığı eşitliği güvence altına alamayacağının ortaya çıktığını vurguladım. Kıbrıs Türk Halkının haklarının, siyasal haklar da dahil olmak üzere ancak egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye sahip olması halinde sağlanabileceğini bu unsurların da yeni vizyonumuzu oluşturduğunun altını çizdim.
 
Jane Holl Lute’a Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kıbrıs Adası’nda adil, eşit ve sürdürülebilir bir uzlaşı hedefiyle kazan kazan mantığında oluşturduğu yeni vizyonunu yapıcı bir şekilde Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 5+BM gayri resmi toplantısında katılımcılara samimiyetle aktaracağını ifade ettim.