EN

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu açıklaması: “Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomide yaşanan gelişmeler karşısında ortaya koyduğu irade ve çözüm odaklı çalışmalarını, büyük bir sorumlulukla bugün de sürdürmeye devam etmektedir”

2019’un son günlerinde dünyayı etkisi altına alan ve 2 yıldan uzunca bir süredir ülkemizde de boy gösteren Covid-19 salgınının etkileri, azalarak da olsa her alanda hissedilmeye devam ediyor.
Pandeminin, sağlık ve sosyal yaşamda olduğu gibi ekonomiye de küresel ölçekte olumsuz etkileri olmuştur…
Dünya ekonomisine yön veren güçlü ülkeler bile pandeminin ve dünyayı etkisi altına alan Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik nedeniyle nüfuslarına 2 yıla yakın bir zaman yetecek kadar temel gıda stokları yapmaya yönelmişlerdir.
Dünyamızda yaşanan krizin, tedarik zincirine negatif etkileri, maliyetlere de olumsuz olarak yansımıştır.
Döviz artışıyla dışsal şok ve artan fiyatlara Rusya-Ukrayna savaşı ile dolar bazında 2 kat artış gösteren akaryakıt, petrol ve gaz fiyatlarının kaçınılmaz olarak elektrik fiyatlarına da doğrudan gerçekleşen olumsuz etkisi; yakın tarihte olağanüstü bir durum ortaya çıkmasına vesile olmuştur.
Küresel ölçekte yaşanan tüm bu gelişmeler elbette KKTC’ye de maliyet artışları ve pahalılık olarak yansımıştır.
KKTC Devleti, geçmişte de benzerlerini geçirdiği bu türden ekonomik krizleri, toplumsal dayanışmayla aştığı gibi dünya ölçeğinde yaşanan ve ülkemizde de yaşanmakta olan bu krizi hiç kuşkusuz aşacaktır.
Değerli halkımızdan beklentimiz; devletimizin yetkili organları, halkımızın yaşadığı sıkıntıları asgariye indirecek gerekli tedbirleri alırken, eleştiri ve tepkileri, demokratik kurallar içerisinde, istişare ve sosyal devlet olmamızın gereğini dikkate alarak yapmaları; global ölçekte yaşanmakta olan bu krizi siyasi istismar aracına çeviren yaklaşımlar karşısında sağduyulu davranmalarıdır.
 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçmişte gerek bakan, gerek başbakan, gerekse Cumhurbaşkanı sıfatı ile mali piyasalar ve ekonomide yaşanan gelişmeler karşısında ortaya koyduğu irade ve çözüm odaklı çalışmalarını, büyük bir sorumlulukla bugün de sürdürmeye devam etmektedir.
Devletimizin ilgili organlarıyla iş birliği ve istişare halinde olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dışsal şok kaynaklı yaşanmakta olan bu olağanüstü durumun, yurttaşımıza yansımalarını asgariye indirecek çalışmalara katkı koymaktan imtina etmeyecektir.