EN

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu açıklaması: “Cumhurbaşkanlığı’nın KIB-TEK’e herhangi bir bakiye borcu bulunmadığı, kurumla yapılan resmi yazışmalarda bugün bir kere daha teyit edilmiştir”

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın bir haber sitesine yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na (KIB-TEK) olan borcundan dolayı Cumhurbaşkanlığı'nın elektrik enerjisinin kesildiğini öne sürdüğü gerçek dışı iddiasına üzülerek şahit olunmuştur.

Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında olan 45149M, 315938 ve 376991 hesap numaralı sayaçların, 6 Haziran 2022 son ödeme tarihli toplam 36.699,84 TL’lik şubat ayı borcunun ödenmesine yönelik, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil’in imzasıyla15 Mart 2022 tarihinde düzenlenen “Harcama Belgesi”, Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir. Cumhurbaşkanlığı’nın KIB-TEK’e herhangi bir bakiye borcu bulunmadığı, kurumla yapılan resmi yazışmalarda bugün bir kere daha teyit edilmiştir.

EL-SEN başkanının gerçek dışı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahsında Cumhurbaşkanlığı’nı yıpratmaya yönelik yaptığı art niyetli açıklamasının bir başka benzeri, 30 Mart 2022 tarihinde de vuku bulmuştur. 
Cumhurbaşkanımızın şahsında Cumhurbaşkanlığı kurumuna yönelik yapılan hasmane ve yalanla bezenmiş açıklamalar; tarafımızca defaatle ifade edildiği gibi ülkemizde toplumsal barışa hizmet etmeyen, art niyetli, düşmanca bir zihniyetin ürünüdür ve sağduyulu halkımız tarafından itibar görmemektedir.

Her birey ve kurumun önemsemesi gereken görsel, yazılı ve dijital medyanın ahlaki pusulası olan medya etiği kavramanın bir gereği olarak objektif habercilik ve nesnel yaklaşımlara tüm medya kurumlarımızın riayet ederek teyide ihtiyaç duyulan açıklamaları “mutlak doğru” kabul etmeyeceğine olan inancımızı yinelemekte fayda görüyoruz. Bu gerçeklerin ışığında sağduyunun ötekileştirmeye yönelik tutumlar karşısında galip geleceğine yönelik inancımızın altını çizmek istiyoruz.

Siyaseti bir icra ve sorun çözme makamı olmaktan ziyade, bir çatışma alanına dönüştürme çabası taşıyan bu pespaye anlayış karşısında Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın her türlü yasal hakkını saklı tutacağını vurgularken, demokratik iklimin olgunlaşmasına, toplumsal uzlaşı ve hoşgörü kültürünün ülkemizde korunmasına yönelik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kararlı duruşundan vazgeçemeyeceğini vurgulamakta fayda görüyoruz.