EN

“Hedef Sıfır Atık Tatlısu Pilot projesi”

 
Dünyada Katı Atık
 
Dünya genelinde her yıl 800 bin Olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar; 2,1 milyar ton çöp üretiliyor ve bunların sadece yüzde 16'sı geri dönüştürülüyor. Çöplerin yüzde 46'sı geri dönüştürülemeyecek şekilde atılıyor. Geri dönüşüm, önemli ölçüde kaynak tasarrufu sağlar. Örneğin, geri dönüştürülen her bir ton kâğıt için 17 ağaç ve yüzde 50 su tasarrufu sağlanabilir. Dahası, geri dönüşüm istihdam yaratıyor: sektör yalnızca Brezilya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 milyon kişiyi istihdam ediyor.
 Deniz kaplumbağalarının en önemli üreme merkezlerinden biri olan ve özellikle yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz’deki üçüncü büyük üreme alanı olarak bilinen Karpaz Yarımadası’ndaki Ronnas Sahili ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Ronnas Sahilinde 2 yıl boyunca yapılan çalışmalar sonucunda, 250 metrekarelik alandan ayda ortalama 1.114 parça ve 11,9 kilogram atık toplandı. Akdenize kıyısı olan Lübnan, Suriye, İsrail ve Mısır kaynaklı bu atıklar Ronnas Sahili için büyük bir tehdit aratmaktadır. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından hazırlanan bir rapora göre ise Akdeniz'e dakikada 33 bin 880 plastik şişeye denk plastik atık karışıyor.
 
Plastik atıkların denizdeki doğal yaşama ölümcül etkisi ile birlikte, Akdeniz genelinde turizm, balıkçılık ve denizcilik endüstrisini içeren Mavi Ekonomide de 641 milyon euro'luk zarara ve küresel ısınmaya yol açtığı vurgulanmaktadır.
 
"HEDEF 0 ATIK"
 
TATLISU PİLOT PROJESİ
 
Tatlısu beldesinde 5 Haziran dünya çevre gününde startı verilen "Hedef sıfır atık" Tatlısu pilot projesi bir dünyaya ayak uydurma, dünya standartlarına ulaşma ve çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakıp örnek olma adına bir projedir.
 
 Ayrı ayrı toplanan atıklar geri dönüşümün daha başarılı olmasını, dönüştürülen hammaddenin kaliteli olmasını, enerji tasarrufu sağlanmasını ve belediyenin katı atık miktarının azalmasını sağlar.
 
“Hedef Sıfır Atık Tatlısu Pilot projesi” atıkların ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesinin faydalarının, tüm halkımıza anlatılabilmesini amaçlamaktadır.”
 
Projenin fiilen hayata geçtiği günden bugüne sıfır atık hedefine %70 oranında ulaştık.
 
Nasıl ?
 
“Hedef Sıfır Atık Tatlısu Pilot projesi” kapsamında beldede Plastik, Metal, Kağıt, Cam, Atık Yağ, atık Pil, Tıbbi atıklar ayrıştırılarak toplanmaktadır.
 
Toplanan atıklar, ilgili firmalar tarafından toplama alanından alınarak, geri dönüşüme kazandırılmaktadır.
 
Bu amaçla, beldeye 140 adet ayrıştırma çöp konteyneri, karton ve kâğıt konteynerleri, tıbbi atık toplama konteynerleri, atık pil konteynerleri, Kıbrıs'ta 11.000 yıl önce yaşamış ve sembol haline gelmiş cüce fil görünümünde plastik ve metal kutu ayrıştırma konteynerleri ile, yine ayni amaçla yapılmış Akdeniz foku konteynerleri yerleştirilmiştir. Ayrıca cam kırma makinesi de proje kapsamında Tatlısu Belediyesi
Kullanımına verilmiştir.
  
Tatlısu halkı ve öğrencileri yapılan eğitim toplantıları ile proje konusunda bilgilendirilmiş, atık yönetimi konusunda kendilerine eğitim verilmiştir. Özellikle evsel atıklar ile kompost geri dönüşüm uygulamalı olarak gösterilmiştir.
 
Toplanan atıklar ise imzalanan protokoller ile geri dönüşüm firmalarına teslim edilmektedir.
Öğütülen camlar Tatlısu belediyesi tarafından parke ve briket yapımında kullanılırken diğer tüm atıkların geri dönüşümü için firmalar ile protokoller imzalandı.
 
 PROJEMİZ TATLISU'YA NE KAZANDIRACAK?
 
Citta Slow üyesi olan Tatlısu beldesinde bu proje ile yıllardır çöp olarak kabul ettiğimiz atıklar ham maddeye dönüştürülerek çevre kirliliği önlenmekte, beldenin şehircilik, turizm ve ekonomisine katkı sağlanmaktadır.
 
 Hava kirliliğini %74-94
Su kirliliğini 35%
Su kullanımını 45% bilimsel veriler oranında proje sayesinde azaltıyoruz.
 
 Proje, KKTC Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar’ın eşi Sayın Sibel Tatar Hanımefendi öncülüğünde gerçekleştirilmiştir.
 
Projenin sürdürülebilirliği, Tatlısu belediyesi ve değerli belde halkının katkıları ile sağlanacaktır.
 

Video