EN

KKTC Cumhurbaşkanlığı Komiteleri > Girişimcilik Komitesi

Ebru Kaptan SERTOĞLU

1990 yılında Kansas’ta Leavenworth Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini 1996 yılında tamamladı. 2000 yılında ise yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamlamıştır. Halen 2011 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde başlamış olduğu Politik Ekonomi Doktora Programı kapsamında ‘Ekonomik Güvenlikleştirme ve KKTC’ üzerine doktora tezi çalışmasını sürdürmektedir. ABD, İngiltere ve İsrail gibi ülkelerde ekonomik kalkınma, girişimcilik, KOBİ destek programlarının geliştirilmesi gibi alanlarda çeşitli eğitimler almıştır.
Profesyonel kariyerine 1996 yılında Ankara’daki Türkiye Halk Bankası’nda Ar-ge Bölümü Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 2008 yılında KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nda başlayan kamu sektörü tecrübesinden sonra 2009 yılında KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesinde KOBİ Geliştirme Merkezi’nin kurulması ve sistemin oluşturulmasını sağlamıştır. KKTC’de yürütülen programlar bağlamında KOBİ’lere yönelik finansman programlarının planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi, Sanayide Rekabet Gücünün Artırılması, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınma Hibe Programlarının usul ve esaslarının hazırlanması, hayata geçirilmesi ve izlemesi; TC KOSGEB, Esnaf Zanaatkarlar Merkez Birliği ve TC Yatırım & Kalkınma Ajansları ile işbirliği protokollerinin hazırlanması ve imzalanması ve yürütülmesi gibi programları kurgulayıp hayata geçilmesinde katkı sağlamıştır.
2018 Ekim ayında atanmış olduğu Yatırım Geliştirme Ajansı Direktörü olarak halen profesyonel hayatını sürdürmektedir.