EN
KKTC Cumhurbaşkanlığı Komiteleri > Turizm ve Çevre Komitesi  
 

 TURİZM ve ÇEVRE KOMİTESİ

 
 
Vizyon:

Ülkemizdeki bütün doğal ve kültürel varlıkları koruyan; hava, su ve toprak ortamlarının, günümüzdeki ve gelecekteki dengelerini gözeterek, doğadaki canlı ve cansız unsurların varlıklarını sürdürmelerine öncelik tanıyan, sürdürülebilir gelişme ilkeleri çerçevesinde insanın kaynak kullanımının esaslarının anlaşılabildiği ve saygı duyularak uyulduğu, bu ortamların korunması, geliştirilmesi ve çevrenin temiz kalması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde her türlü uğraşları vermeyi benimseyen, yönetim ile halkın bir bütün olarak çalıştığı “Çevreye duyarlı bir toplum”. 

Misyon:

 • Çevre sorunlarının belirlenmesini ve çözümlerine yönelik disiplinler arası, bilimsel ve uygulamaya dönük araştırmalar ve çalışmalar yapılmasına öncülük edip, koordine etmek.
 • Sürdürülebilir bir çevre için kalıcı ve farkındalık yaratıcı eylemsel hedefler belirlemek.
 • Yaşanılabilir bir çevre için geliştirilen hedeflerin bilimsel ilkelerle desteklenerek, sonuç odaklı çalışmalarla gerçekleşmesi teşvik edilen bir ortam oluşmasını sağlamak.
 • Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda, turizmin çevre ile barışık bir biçimde gelişmesi için çeşitli paydaşlar, kamu ve yerel yönetimler arasında koordinasyonu sağlamak.
 • Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı esasları çerçevesinde, turizm, tarım, sanayi ve alt yapı dahil, her türlü yatırımın, öncelikle ülkesel çıkarlar gözetilerek toplumun ihtiyaçlarına yönelik planlanması, gerçekleştirilmesi ve üretilecek çözümlerle, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik gelişiminin çevre ile uyumlu olmasını sağlamak.
 • Fiziksel çevrenin fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz unsurlarının ve etkilerinin belirlenmesi, azaltılması, ortadan kaldırılması için çözümler üretmek ve farkındalık çalışmaları yapmak.
 • Doğal kaynaklarımızın etkili korunmasını sağlayabilmek adına; yeraltı ve yerüstü sularımızın, denizlerimizin, topraklarımızın öneminin yeni nesillere aktarılmasında öncülük edecek eğitim programları geliştirilip uygulanması için çalışmak.
 • Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin sürdürülebilirlik anlayışıyla korunmasını, geliştirilmesini ve yönetilmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.
 • Toplumda her seviyede çevre farkındalığı ve ekolojik vatandaşlık bilinci geliştirmeye yönelik eğitim programlarının geliştirilmesine katkı koymak.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemizde daha fazla kullanımının sağlanabilmesi için ilgili Odalar, Devlet kurum ve kuruluşları ile iletişime geçilerek gerekli çalışmaların başlatılması ve uygulanmasında öncülük etmek.
 • Her türlü atığın, kaynağında en aza indirgenebilmesini, ayrıştırılmasını, geri kazanımını veya yeniden kullanılmasını sağlayabilmekle ilgili çalışmalar yaparak, ilgili kurumsal birimlerle işbirliği içerisinde projeler geliştirmek.
 • Doğa ile iç içe, çevre ile barışık, duyarlı, mutlu bir toplum var etmek için çevreyi güvenle yönetecek sürdürülebilir özerk bir mekanizma oluşmasının esaslarının belirlenmesi ve yaşama geçirilmesi için çalışmak.
 • Tüm hedeflere yönelik mevcut mevzuatların güncelleştirilmesi, uyumlaştırılması ve eksik yasalarla tüzüklerin çıkarılması ile ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Ülkemizde, çevreyle ilişkili konularda, en geniş tabanda değerlendirmeler yaparak görüş ve önerilerini ilgili kurumlar, kuruluşlar ve toplum ile paylaşmak.
 • Güncel Çevre konuları ile ilgilenerek; halkın çevre sorunlarını gündeme taşıyıp paylaşabileceği, çevreye ilişkin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda aktif rol alacak duyarlı bir görev yürütmek.
 • Yukarıda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak için online platformlar aracılığıyla ve/veya uygun ortamlarda kitlesel seminerler, konferanslar düzenlemek, görsel, yazılı ve sosyal medya üzerinden çeşitli faaliyetler ile tanıtımlar yapmak.
 
 
   
Prof. Dr. ÖZGE ÖZDEN
(Komite Başkanı)
Prof. Dr. TÜLEN SANER Doç. Dr. SERKAN İLSEVEN
1 Ekim 1977 tarihinde Lefkoşa’da doğdu. Lapta İlkokulu’ndaki ilkokul... daha fazla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü.. daha fazla 17 Şubat 1966 KıbrısBaf doğumludur.1989 yılında İzmir Dokuz Eylül ...daha fazla
Prof. Dr. SALİH GÜCEL  Doç. Dr. CEMİL ATAKARA ERNA YURTDAŞ
1 Nisan 1976 tarihinde Lefkoşa’da doğdu. Türk Maarif Koleji’ni bitirdikten sonra .. daha fazla Doç. Dr. Cemil Atakara 1977 yılında Kıbrıs’ta dünyaya geldi.. daha fazla “1995 yılında Girne’de doğdu. 9 Eylül İlkokulu ve Bayraktar Türk Maarif Koleji’nde ilk.. daha fazla
   
DERVİŞ ALİ ÖZERSOY    
1989 yılında Lapta/Girne’de doğdu. İlkokulu Lapta İlkokulu’nda, ortaokul ve lise.. daha fazla