EN

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Enstrüman Sanatçısı Kabul Sınavı Duyurusu

 

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Enstrüman Sanatçısı
Kabul Sınavı Duyurusu

Orkestramıza aşağıda  belirtilen branş ve sayıda enstrüman sanatçısı alınacaktır.

 
BRANŞI ALINACAK
SANATÇI SAYISI
Keman grup üyeliği 1
       Kontrabas grup üyeliği 1
                Klarnet grup üyeliği 1
Fagot grup üyeliği 1
 Korno grup üyeliği 1
                       TOPLAM  5
 
A- ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR:
 
a)  41/2014 sayılı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 11. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 41 2014 YASAYI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

b)  KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kabul Sınavı Tüzüğü’nde belirtilen eserleri icra etmeleri gerekmektedir. TÜZÜĞÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
 
 
B- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ  : BAŞVURU FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
 
Başvuru formları KKTC Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müdürlüğü’nden veya Cumhurbaşkanlığı www.kktcb.org internet adresinden temin edilebilecektir.


Adaylar, başvuru formunu doldurarak istenilen belgelerle birlikte son başvuru tarihi olan 9 Aralık 2022 Cuma günü,  mesai bitimine (Saat 16:15) kadar KKTC Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müdürlüğü arşivine iletmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla Cumhurbaşkanlığı'na (Tanzimat Sokak, Lefkoşa 99010) yapılan başvurularda; başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular ile eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adaylar elektronik posta yoluyla bilgilendirilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
 
 
C- SINAVA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Cumhurbaşkanlığı’ndan temin edilecek veya Cumhurbaşkanlığı internet sayfasından indirilecek iş talep formu
 • Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi veya  öğretim kurumunca onaylı örneği veya aldığı özel eğitimle ilgili  referans yazı.
 • KKTC vatandaşları için KKTC Polis Genel Müdürlüğünden temin edilecek karakter belgesi,
 • Yabancı uyruklular için kendi ülkesinden alacakları, başka dilde hazırlanmışsa, Türkçe tercümesi yapılmış sabıkasının olup olmadığını gösterir eşdeğer belge
 • Üç adet fotoğraf 4,5x6 cm (son altı ay içinde çekilmiş olmalı.)
 • Bağlı bulunduğu Askerlik Şubesinden alacağı durumunu gösterir belge
 • KKTC Kimlik numarası veya yabancı uyruklular için pasaport numarasının yer aldığı yazılı Türkçe özgeçmiş.
   
 
D - SINAV YERLERİ VE TARİHLERİ :

 
 • Sınavlar Lefkoşa,Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
 • Sınavlar 2 – 6 Ocak 2023 tarihleri arasında branşlara göre yapılacaktır.
 • Başvuruların değerlendirilmesini müteakip, branşların sınav günleri sayfamızda ilan edilecektir.
 • Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (kimlik kartı,sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.
 • Adayların aday numarası  sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir. 

  ÖNEMLİ NOT: Orkestramızın gerçekleştireceği sınavlarda piyano eşliği yapacak piyanistler olacaktır. Detaylı bilgilendirme başvurular bittikten sonra yapılacaktır.

   
F - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
 
Sınavı kazananların listesi Cumhurbaşkanlığı’nın www.kktcb.org internet adresinden ilanen duyurulacak olup, kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.
 
Bu ilanda yer almayan hususlarda “KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yasası ve Kabul Sınavı Tüzüğü hükümleri uygulanır.